سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 208


راهنما
دعوت دوستان

سوال 208 | ۳۱ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

23

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


می‌خواهیم کارت‌هایی بسیازیم که در سمت راست آنها یکی از حروف (آ، ب، ج، د) و در سمت چپ آن‌ها عدد دورقمی بدون صفر نوشته شود. چند کارت می‌توان ساخت؟
 

پاسخ

  

324

     
 

برنده مسابقهسید عارف رضوی

سید عارف رضوی

نفر 1 با 0:0:31
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:31
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 3 با 0:0:44
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 4 با 0:0:46
4 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 5 با 0:0:52
16 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 6 با 0:0:55
7 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه