سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 208 | ۳۱ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

23

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


می‌خواهیم کارت‌هایی بسیازیم که در سمت راست آنها یکی از حروف (آ، ب، ج، د) و در سمت چپ آن‌ها عدد دورقمی بدون صفر نوشته شود. چند کارت می‌توان ساخت؟
 

پاسخ

  

324

     
 

برنده مسابقهسید عارف رضوی

سید عارف رضوی

نفر اول (با 0:0:31)
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر دوم (با 0:0:31)
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر سوم (با 0:0:44)
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر چهارم (با 0:0:46)
2 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر پنجم (با 0:0:52)
7 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه