سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 210


راهنما
دعوت دوستان

سوال 210 | ۰۲ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع نمایی و ویژگی های آن
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار در معادله کدام است؟
 

پاسخ

  

-5/6

پایه ها را با هم برابر می کنیم:     
حالا پایه ها را با هم می زنیم:        

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 1 با 0:0:41
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 2 با 0:0:48
3 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 3 با 0:0:49
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 4 با 0:0:55
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31

ارسال دیدگاه