سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 209


راهنما
دعوت دوستان

سوال 209 | ۰۱ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع نمایی و ویژگی های آن
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

47

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل در معادله کدام است؟
 

پاسخ

  

-8

   

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 1 با 0:0:25
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 2 با 0:0:44
6 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 3 با 0:0:47
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر 4 با 0:0:50
3 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 5 با 0:0:53
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه