سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 212


راهنما
دعوت دوستان

سوال 212 | ۰۴ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع نمایی و ویژگی های آن
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

49

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر نمودار تابع از دو نقطه و بگذرد، کدام است؟
 

پاسخ

  

-1/4

         
عبارت ها را بر هم تقسیم می کنیم:
  
ضابطه تابع را بازنویسی می کنیم و به جای مقدار را قرار می دهیم:
 

برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 1 با 0:0:47
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 2 با 0:0:48
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 3 با 0:0:51
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 4 با 0:0:52
8 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 5 با 0:0:52
7 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 6 با 0:0:55
6 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه