سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 213


راهنما
دعوت دوستان

سوال 213 | ۰۵ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع نمایی و ویژگی های آن
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر یک تابع نمایی باشد و و باشند، آن گاه کدام است؟
 

پاسخ

  

16/7

تابع یک تابع نمایی است پس می توان گفت است:
 
حال طرفین معادله را بر هم تقسیم می کنیم:
 
 

برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 1 با 0:0:49
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 2 با 0:0:49
8 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 3 با 0:0:52
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 4 با 0:0:52
7 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه