سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 216 | ۰۸ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع نمایی و ویژگی های آن
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


در معادله تعداد ریشه ها چند تاست؟
 

پاسخ

  

1

راهبرد 1
در معادلات و نامعادلات نمایی پیچیده، بهتر است از روش تغییر متغیر استفاده کرد. به این ترتیب که یکی از عبارات را برابر در نظر می گیریم و سایر عبارات را (که معمولاً معکوس یا مربع یا...) بر حسب آن می یابیم و معادله را بر حسب حل می کنیم. پس از پیدا شدن مقدار، می توانیم را نیز به دست آوریم.
در معادله، اگر عبارت را برابر در نظر بگیریم عبارت برابر می شود. دلیل این اتفاق این است که دو عبارت و عکس هم هستند. چون ضرب آن ها در هم برابر یک می شود.
 
حال معادله را بر اساس مجهول جدید بازنویسی و حل می کنیم:   


می دانیم هر عددی به توان صفر برابر یک می شود لذا است پس معادله دارای یک ریشه می باشد.

برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر اول (با 0:0:42)
4 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر دوم (با 0:0:45)
3 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر سوم (با 0:0:47)
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر چهارم (با 0:0:50)
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر پنجم (با 0:0:55)
3 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه