سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 215


راهنما
دعوت دوستان

سوال 215 | ۰۷ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع نمایی و ویژگی های آن
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

0

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

0

تعداد نادرست

0:0:0

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودارهای دو تابع و در نقطه متقاطع اند. فاصله نقطه از نقطه کدام است؟                      
 

پاسخ

  

2

چون دو تابع متقاطع هستند، بنابراین آن ها را برابر هم قرار می دهیم:
 

 

فاصله بین دو نقطه و را به دست می آوریم:      فاصله

ارسال دیدگاه