سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 217


راهنما
دعوت دوستان

سوال 217 | ۱۱ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
آمار و احتمال
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

13

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

13

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر میانگین  برابر 10 باشد، میانگین  کدام است؟
 

پاسخ

  

13

                                                           

ارسال دیدگاه