سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 218


راهنما
دعوت دوستان

سوال 218 | ۰۹ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
آمار و احتمال
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

0

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

0

تعداد نادرست

0:0:0

میانگین زمان پاسخ دهی


میانگین 8 عدد برابر با 15 شده است. اگر به 4 عدد از این 8 عدد، هر کدام 2 واحد اضافه کنیم و دوباره میانگین بگیریم، میانگین جدید چند واحد از میانگین قبلی بیشتر است؟ 
 

پاسخ

  

1

   روش اول: 
                                
روش دوم:  جمع مقادیر اضافه شده 8 واحد است تعداد هم 8 تاست، پس به میانگین 1 واحد اضافه می شود
 .

ارسال دیدگاه