سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 223


راهنما
دعوت دوستان

سوال 223 | ۱۵ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
آمار و احتمال
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

12

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


میانگین نمرات ریاضی دانش آموزان کلاس «الف» برابر 16 است و میانگین نمرات ریاضی دانش آموزان کلاس «ب» برابر 15 می باشد. تعداد دانش آموزان کلاس «ب»  برابر تعداد دانش آموزان کلاس «الف» می باشد، میانگین هر دو کلاس با هم کدام است؟
 

پاسخ

  

15.4

 فرض می کنیم کلاس (الف) 1 واحد دانش آموز دارد و کلاس (ب)  واحد:
                                                                                                        
علی یوسفی  علی یوسفی
پاسخ
1 سال پیش
14 0

15/4

ارسال دیدگاه