سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 222


راهنما
دعوت دوستان

سوال 222 | ۱۴ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
آمار و احتمال
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

13

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر میانگین اعداد 1 و  و  و  و ... و  برابر با  باشد. میانگین اعداد  و  و  و ... و  کدام است؟ 
 

پاسخ

  

321.9

 یعنی هر داده را با 5 جمع زده و سه برابر کرده ایم. پس میانگین هم با 5 جمع شده، 3 برابر می شود:
                                                                                                

برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 1 با 0:0:54
2 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه