سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 218 | ۱۰ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مشتق پذیری و پیوستگی
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار مشتق تابع در چند نقطه برابر صفر است؟
 

پاسخ

  

3

ابتدا مشتق تابع را به دست می آوریم:

 
 
 
 
 
 
 
 
بنابراین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بنابراین در سه نقطه به طول های صفر، و مقدار مشتق تابع برابر صفر است.

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر اول (با 0:0:13)
26 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر دوم (با 0:0:43)
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر سوم (با 0:0:44)
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر چهارم (با 0:0:46)
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر پنجم (با 0:0:48)
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه