سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 218


راهنما
دعوت دوستان

سوال 218 | ۱۰ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مشتق پذیری و پیوستگی
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار مشتق تابع در چند نقطه برابر صفر است؟
 

پاسخ

  

3

ابتدا مشتق تابع را به دست می آوریم:

 
 
 
 
 
 
 
 
بنابراین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بنابراین در سه نقطه به طول های صفر، و مقدار مشتق تابع برابر صفر است.

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 1 با 0:0:13
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 2 با 0:0:43
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر 3 با 0:0:44
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 4 با 0:0:46
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 5 با 0:0:48
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 6 با 0:0:49
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 7 با 0:0:54
2 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه