سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 223


راهنما
دعوت دوستان

سوال 223 | ۱۵ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مشتق پذیری و پیوستگی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مقدار چقدر است؟
 

پاسخ

  

5

توجه کنید که، بنابراین

 
 
در نتیجه، پس، یعنی


برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 1 با 0:0:40
4 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 2 با 0:0:51
4 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 3 با 0:0:56
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه