سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 223 | ۱۵ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مشتق پذیری و پیوستگی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مقدار چقدر است؟
 

پاسخ

  

5

توجه کنید که، بنابراین

 
 
در نتیجه، پس، یعنی


برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر اول (با 0:0:40)
3 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر دوم (با 0:0:51)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر سوم (با 0:0:56)
1 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه