سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 222


راهنما
دعوت دوستان

سوال 222 | ۱۴ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مشتق پذیری و پیوستگی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

46

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مقدار چقدر است؟
 

پاسخ

  

-9

بنابر قاعده ضرب،

 
 
 
 
در نتیجه

 

برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 1 با 0:0:42
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 2 با 0:0:43
3 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 3 با 0:0:46
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر 4 با 0:0:47
5 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه