سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 222 | ۱۴ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مشتق پذیری و پیوستگی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

46

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مقدار چقدر است؟
 

پاسخ

  

-9

بنابر قاعده ضرب،

 
 
 
 
در نتیجه

 

برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر اول (با 0:0:42)
4 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر دوم (با 0:0:43)
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر سوم (با 0:0:46)
3 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر چهارم (با 0:0:47)
4 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه