سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 227 | ۱۹ شهریور ۹۹

نام درس
هندسه
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تشابه مثلث ها و کاربردهای آن
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در مثلث ABC داریم  و . اندازه ی BC‌کدام است؟ 

 

پاسخ

  

12

فرض کنیم AD نیم ساز زاویه ی A باشد. چون  است، مثلث ACD متساوی الساقین می شود، پس  و .
 
 

برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر اول (با 0:0:39)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر دوم (با 0:0:45)
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر سوم (با 0:0:45)
3 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر چهارم (با 0:0:46)
3 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر پنجم (با 0:0:49)
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13

ارسال دیدگاه