سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 226 | ۱۸ شهریور ۹۹

نام درس
هندسه
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تشابه مثلث ها و کاربردهای آن
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک ذوزنقه ی متساوی الساقین، طول قاعده ها 15 و 9 واحد و اندازه ی ساق ها 5 واحد است. فاصله ی نقطه ی تلاقی دو ساق این ذوزنقه از قاعده ی کوچک تر، چند واحد است؟

 

پاسخ

  

6

 ساق های ذوزنقه ی متساوی الساقین  را امتداد می دهیم تا یک دیگر را در M قطع کنند. به کمک تشابه مثلث های MAB و MDC، داریم(نسبت ارتفاع ها در دو مثلث متشابه برابر با نسبت تشابه است):
                         
 

برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر اول (با 0:0:41)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر دوم (با 0:0:42)
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر سوم (با 0:0:51)
4 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر چهارم (با 0:0:52)
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر پنجم (با 0:0:53)
7 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه