سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 226


راهنما
دعوت دوستان

سوال 226 | ۱۸ شهریور ۹۹

نام درس
هندسه
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تشابه مثلث ها و کاربردهای آن
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک ذوزنقه ی متساوی الساقین، طول قاعده ها 15 و 9 واحد و اندازه ی ساق ها 5 واحد است. فاصله ی نقطه ی تلاقی دو ساق این ذوزنقه از قاعده ی کوچک تر، چند واحد است؟

 

پاسخ

  

6

 ساق های ذوزنقه ی متساوی الساقین  را امتداد می دهیم تا یک دیگر را در M قطع کنند. به کمک تشابه مثلث های MAB و MDC، داریم(نسبت ارتفاع ها در دو مثلث متشابه برابر با نسبت تشابه است):
                         
 

برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 1 با 0:0:41
2 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 2 با 0:0:42
2 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 3 با 0:0:51
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 4 با 0:0:52
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 5 با 0:0:53
10 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 6 با 0:0:56
3 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه