سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 229


راهنما
دعوت دوستان

سوال 229 | ۲۱ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نمودارهای یک متغیره
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

23

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


توزیع گروه های خونی تعدادی از افراد به صورت است. درصد مساحت مربوط به گروه خونی در نمودار دایره ای کدام است؟
 

پاسخ

  

20


برای به دست آوردن درصد مساحتی که هر گروه خونی در دایره اشغال می کند، باید تعداد داده های آن دسته را بر تعداد کل داده ها تقسیم کنیم سپس در 100 ضرب کنیم. یعنی:
 

 
 
 
تذکر: توجه کنید اگر سؤال زاویه مربوط به گروه خونی در نمودار دایره ای را می خواست باید تعداد داده های آن بر تعداد کل داده ها تقسیم کنیم و سپس در ضرب کنیم. یعنی:


برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 1 با 0:0:39
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 2 با 0:0:42
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 3 با 0:0:47
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 4 با 0:0:47
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
محمد خزاعی  محمد خزاعی
پاسخ
1 سال پیش
13 0

سلام من 1/5 زدم که میشه 20درصد لطفا بررسی کنید .....

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام محمد عزیز
با توجه به صورت سوال و خواسته شدن درصد، جواب شما درست نمی باشد، بایستی در مسابقه پرگاس 21 به صورت سوال توجه بیشتری کنید. اگر آزمون تستی و یا تشریحی باشد جواب شما درست است ولی در پرگاس 21 اینطور نیست.
موفق باشی

ارسال دیدگاه