سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 230


راهنما
دعوت دوستان

سوال 230 | ۲۲ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نمودارهای یک متغیره
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


شکل روبه رو نمودار میله ای داده ها در 4 دسته است. زاویه متناظر کد در نمودار دایره ای چند درجه است؟

پاسخ

  

72برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 1 با 0:0:43
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 2 با 0:0:44
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 3 با 0:0:44
4 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 4 با 0:0:47
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 5 با 0:0:49
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر 6 با 0:0:50
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 7 با 0:0:55
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
علی یوسفی  علی یوسفی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام
لطفا برای کلاس نهمی ها هم پرگاس 21 بگذارید.

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، بله حتما برای هر پایه ای گذاشته میشه، هفته آینده نوبت پایه نهم هست. با این حال می تونید پرگاس 21 پایه های پایین تر هم شرکت کنید.

ارسال دیدگاه