سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 246 | ۰۷ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نسبت های مثلثاتی
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد، حاصل عبارت  کدام است؟
 

پاسخ

  

0

از  می‌توان نتیجه گرفت که:
 
حالا به سراغ عبارت مطلوب تست برویم و مخرج مشترک بگیریم:
                                                                                                                   
راه دوم:
                       
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:13)
58 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر دوم (با 0:0:22)
26 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر سوم (با 0:0:42)
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر چهارم (با 0:0:48)
1 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر پنجم (با 0:0:51)
3 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه