سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 246


راهنما
دعوت دوستان

سوال 246 | ۰۷ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نسبت های مثلثاتی
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد، حاصل عبارت  کدام است؟
 

پاسخ

  

0

از  می‌توان نتیجه گرفت که:
 
حالا به سراغ عبارت مطلوب تست برویم و مخرج مشترک بگیریم:
                                                                                                                   
راه دوم:
                       
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:13
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 2 با 0:0:22
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 3 با 0:0:42
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 4 با 0:0:48
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 5 با 0:0:51
7 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسید عارف رضوی

سید عارف رضوی

نفر 6 با 0:1:10
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18

ارسال دیدگاه