سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 245


راهنما
دعوت دوستان

سوال 245 | ۰۶ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نسبت های مثلثاتی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


در صورتی که  باشد، مقدار  برابر است با:
 

پاسخ

  

3

باید طرفین وسطین ‌کنیم:

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:40
98 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر 2 با 0:0:42
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 3 با 0:0:45
2 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 4 با 0:0:47
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 5 با 0:0:48
6 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 6 با 0:0:53
4 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22

ارسال دیدگاه