سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 252


راهنما
دعوت دوستان

سوال 252 | ۱۳ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توان های گویا
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار  کدام است؟
 

پاسخ

  

3

 

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 1 با 0:0:25
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهپارسا مصطفوی

پارسا مصطفوی

نفر 2 با 0:0:43
7 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 3 با 0:0:45
2 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 4 با 0:0:48
4 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 5 با 0:0:49
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 6 با 0:0:53
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15

ارسال دیدگاه