سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 252 | ۱۳ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توان های گویا
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار  کدام است؟
 

پاسخ

  

3

 

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر اول (با 0:0:25)
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهپارسا مصطفوی

پارسا مصطفوی

نفر دوم (با 0:0:43)
7 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر سوم (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر چهارم (با 0:0:48)
2 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر پنجم (با 0:0:49)
2 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه