سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 263


راهنما
دعوت دوستان

سوال 263 | ۲۴ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


عددی مثبت با 3 جمع، بعد این مجموع نصف و حاصل آن به توان 2 رسید و جوابش 4 شد، آن عدد باید چند باشد؟   
 

پاسخ

  

1

 

برنده مسابقهپارسا مصطفوی

پارسا مصطفوی

نفر 1 با 0:0:19
7 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 2 با 0:0:21
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 3 با 0:0:32
72 بار نفر اول
198 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 4 با 0:0:40
106 بار نفر اول
196 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 5 با 0:0:41
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 6 با 0:0:44
2 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 7 با 0:0:46
5 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 8 با 0:0:48
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه