سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 262 | ۲۳ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در حل معادله ی  به روش مربع کامل به معادله ی  رسیده ایم.  کدام است؟
 

پاسخ

  

8

 

برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر اول (با 0:0:41)
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر دوم (با 0:0:46)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر سوم (با 0:0:48)
1 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر چهارم (با 0:0:49)
4 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر پنجم (با 0:0:50)
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه