سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 262


راهنما
دعوت دوستان

سوال 262 | ۲۳ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در حل معادله ی  به روش مربع کامل به معادله ی  رسیده ایم.  کدام است؟
 

پاسخ

  

8

 

برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 1 با 0:0:41
7 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 2 با 0:0:46
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 3 با 0:0:48
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر 4 با 0:0:49
5 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 5 با 0:0:50
10 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 6 با 0:0:52
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه