سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 265


راهنما
دعوت دوستان

سوال 265 | ۲۶ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:51

میانگین زمان پاسخ دهی


جعبه ای شامل 7 مهره است که از 1 تا 7 شماره گذاری شده اند. سه مهره پیاپی و با جای گذاری از این جعبه انتخاب می کنیم. احتمال این که کوچک ترین عدد انتخاب شده، 3 باشد، کدام است؟
 

پاسخ

  

61/343

چون با جای گذاری مهره بیرون می آوریم، پس در کل حالت داریم:
چون می خواهیم کوچک ترین عدد 3 باشد، پس تعداد حالت های مطلوب برابر است با:
 
بنابراین:                                                                                                          

برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 1 با 0:0:43
6 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 2 با 0:0:55
8 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه