سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 266


راهنما
دعوت دوستان

سوال 266 | ۲۷ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


جعبه ای شامل 6 مهره به شماره های 1 تا 6 است. 2 مهره از این جعبه خارج می کنیم و پس از یادداشت شماره های آن ها، به جعبه باز می گردانیم. این عمل را دوبار دیگر تکرار می کنیم. احتمال این که همه اعداد 1 تا 6 یادداشت شده باشند، کدام است؟
 

پاسخ

  

1/225

ما در این مسئله، 3 مرتبه و در هر مرتبه دو مهره را با جای گذاری خارج کرده ایم. پس:

 
اما برای این که همه اعداد 1 تا 6 یادداشت شده باشد، باید 2 عددی که در بار اول بیرون می آوریم در انتخاب های بعدی کنار بگذاریم تا عددی تکراری انتخاب نشود. پس با این حساب انتخاب داریم: پس: 


برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 1 با 0:0:43
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 2 با 0:0:47
5 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه