سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 5


راهنما
دعوت دوستان

سوال 5 | ۱۰ بهمن ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

23

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


تعداد صفرهای تابع   کدام است؟
 

پاسخ

  

4

   را A فرض می کنیم:
 
 
در مجموع معادله 4 ریشه دارد.

برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر 1 با 0:0:23
4 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهنگار نجاتی

نگار نجاتی

نفر 2 با 0:0:49
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه