سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 5 | ۱۰ بهمن ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

23

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


تعداد صفرهای تابع   کدام است؟
 

پاسخ

  

4

   را A فرض می کنیم:
 
 
در مجموع معادله 4 ریشه دارد.

برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر اول (با 0:0:23)
3 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهنگار نجاتی

نگار نجاتی

نفر دوم (با 0:0:49)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه