سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 275 | ۰۶ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


از بین 4 پرس غذای مختلف و 3 بطری نوشابه‌های متفاوت، شخصی غذا و نوشابۀ مورد نظر خود را برداشته است. چند راه ممکن برای انتخاب غذا و نوشابه نفر بعدی وجود دارد؟  
 

پاسخ

  

6

3 پرس غذا و 2 بطری نوشابه باقی‌مانده است. پس  راه برای انتخاب نفر بعدی وجود دارد.
 

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر اول (با 0:0:14)
26 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهپارسا مصطفوی

پارسا مصطفوی

نفر دوم (با 0:0:18)
7 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر سوم (با 0:0:46)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر چهارم (با 0:0:48)
1 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر پنجم (با 0:0:48)
3 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه