سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 277


راهنما
دعوت دوستان

سوال 277 | ۰۸ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


سه رنگ داریم و می‌خواهیم هر کدام از نه مربع شکل را طوری با یکی از این سه رنگ، رنگ کنیم که در هر سطر و در هر ستون، از هر سه رنگ استفاده شده باشد. به چند روش می‌توانیم این کار را انجام بدهیم؟

 

پاسخ

  

12

خانه اول را می‌توان با هر کدام از سه رنگ، رنگ کرد. سپس خانۀ دوم در همان ردیف و ستون را می‌توان با هر کدام از دو رنگ باقی‌مانده رنگ کرد. بعد از آن رنگ سایر خانه‌ها به صورت یکتا مشخص می‌شود:
 
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:39
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 2 با 0:0:42
7 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 3 با 0:0:49
2 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 4 با 0:0:50
10 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه