سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 278


راهنما
دعوت دوستان

سوال 278 | ۰۹ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


تعداد راه‌های ممکن پاسخگویی به چند تست 4 گزینه‌ای، برابر  است. (به شرط آنکه به تمام تست‌ها پاسخ داده شود.) تعداد سؤالات چندتاست؟   
 

پاسخ

  

15

اگر تعداد سؤالات  باشد و به هر سؤال به 4 حالت بتوان پاسخ داد، داریم:
          
 

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 1 با 0:0:11
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 2 با 0:0:47
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهپارسا مصطفوی

پارسا مصطفوی

نفر 3 با 0:0:50
7 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 4 با 0:0:51
3 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 5 با 0:0:54
1 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 6 با 0:1:23
58 بار نفر اول
167 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه