سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 281


راهنما
دعوت دوستان

سوال 281 | ۱۲ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توان و ریشه
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد، حاصل تقسیم عدد  بر مجموع ارقامش، کدام است؟
 

پاسخ

  

9

عددهای با توان منفی را به شکل معکوس عدد با توان مثبت می‌نویسیم و مخرج مشترک می‌گیریم:
 

حالا باید عدد 81 را بر مجموع ارقامش یعنی  تقسیم کنیم که می‌شود:  .

برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 1 با 0:0:44
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 2 با 0:0:47
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 3 با 0:0:47
3 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 4 با 0:0:48
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 5 با 0:0:49
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 6 با 0:0:55
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه