سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 281 | ۱۲ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توان و ریشه
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد، حاصل تقسیم عدد  بر مجموع ارقامش، کدام است؟
 

پاسخ

  

9

عددهای با توان منفی را به شکل معکوس عدد با توان مثبت می‌نویسیم و مخرج مشترک می‌گیریم:
 

حالا باید عدد 81 را بر مجموع ارقامش یعنی  تقسیم کنیم که می‌شود:  .

برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر اول (با 0:0:44)
3 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر دوم (با 0:0:47)
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر سوم (با 0:0:47)
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر چهارم (با 0:0:48)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر پنجم (با 0:0:49)
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه