سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 283 | ۱۴ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  برابر کدام است؟  

پاسخ

  

1برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر اول (با 0:0:42)
1 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر دوم (با 0:0:46)
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر سوم (با 0:0:47)
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر چهارم (با 0:0:48)
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر پنجم (با 0:0:51)
1 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه