سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 283


راهنما
دعوت دوستان

سوال 283 | ۱۴ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  برابر کدام است؟  

پاسخ

  

1برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 1 با 0:0:42
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 2 با 0:0:46
2 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 3 با 0:0:47
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 4 با 0:0:48
6 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 5 با 0:0:51
7 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه