سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 289 | ۲۰ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حل معادله درجه 2 و کاربردها, تابع و معادله درجه دوم
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار  کدام باشد تا دو ریشه‌ی معادله‌ی  قرینه باشند؟
 

پاسخ

  

2

 می‌دانیم در معادله‌ی درجه‌ی دوم  وقتی دو ریشه قرینه‌اند که دو شرط زیر برقرار باشد:
اولاً:  و  مختلف‌‌العلامه باشند.  ثانیاً:  باشد.
در معادله‌ی  ،  و  مختلف‌العلامه هستند ، بنابراین باید  باشد:
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:16)
22 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر دوم (با 0:0:17)
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهپارسا مصطفوی

پارسا مصطفوی

نفر سوم (با 0:0:22)
7 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر چهارم (با 0:0:36)
71 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر پنجم (با 0:0:43)
5 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه