سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 289


راهنما
دعوت دوستان

سوال 289 | ۲۰ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حل معادله درجه 2 و کاربردها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار  کدام باشد تا دو ریشه‌ی معادله‌ی  قرینه باشند؟
 

پاسخ

  

2

 می‌دانیم در معادله‌ی درجه‌ی دوم  وقتی دو ریشه قرینه‌اند که دو شرط زیر برقرار باشد:
اولاً:  و  مختلف‌‌العلامه باشند.  ثانیاً:  باشد.
در معادله‌ی  ،  و  مختلف‌العلامه هستند ، بنابراین باید  باشد:
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:16
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 2 با 0:0:17
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهپارسا مصطفوی

پارسا مصطفوی

نفر 3 با 0:0:22
7 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 4 با 0:0:36
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 5 با 0:0:43
7 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 6 با 0:0:45
3 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 7 با 0:0:54
8 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23

ارسال دیدگاه