سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 290


راهنما
دعوت دوستان

سوال 290 | ۲۱ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حل معادله درجه 2 و کاربردها
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


یکی از ریشه ‌های معادله ‌ی   نصف ریشه ‌ی دیگر است.  کدام است؟
 

پاسخ

  

1

                                       
          
        
 
حال در رابطه‌ی  هر جا  دیدیم، به جای آن  می‌گذاریم:
 
فقط  در بین گزینه‌ها دیده می‌شود.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:11
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 2 با 0:0:50
7 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 3 با 0:0:58
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 4 با 0:1:17
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه