سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 5


راهنما
دعوت دوستان

سوال 5 | ۲۱ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

7

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:34

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  برابر است با: 
 

پاسخ

  

0

 مخرج دو کسر قرینه اند و صورت ها مساوی اند، پس دو کسر بزرگ قرینه ی هم هستند و حاصل جمع آنها صفر می شود!

برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر 1 با 0:0:39
3 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 2 با 0:0:41
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه