سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 6


راهنما
دعوت دوستان

سوال 6 | ۲۲ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مجموعه ها
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

7

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


اگرباشد، در این صورت مجموعه ‌ی با چه عددی شروع می‌شود؟                                                                                   

پاسخ

  

46

مجموعه‌ی  ، تا ۱ و مجموعه‌ی  تا  و مجموعه‌ی  تا  و مجموعه‌ی  تا  نوشته شده است. پس مجموعه‌ی  تا  نوشته می‌شود. در نتیجه اولین عضوِ مجموعه‌ی ،  است.

برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 1 با 0:0:50
3 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه