سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 296


راهنما
دعوت دوستان

سوال 296 | ۲۷ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
پیوستگی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر تابع با ضابطه با شرط بر روی مجموعه اعداد حقیقی پیوسته باشد، کدام است؟                                      
 

پاسخ

  

2

برای اینکه روی مجموعه اعداد حقیقی پیوسته باشد، باید در نقطه مرزی هم پیوسته باشد:
 
 
چون است، پس باید:            

برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 1 با 0:0:43
9 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 2 با 0:0:45
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 3 با 0:0:45
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 4 با 0:0:52
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 5 با 0:1:22
64 بار نفر اول
183 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه