سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 297


راهنما
دعوت دوستان

سوال 297 | ۲۸ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
پیوستگی
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار تابع به صورت زیر است. اگر روی پیوسته باشد، چه مقادیری می تواند داشته باشد؟

 

پاسخ

  

2

همان طور که می بینید نمودار تابع کاملاً پیوسته است، پس باید تابع در هم پیوسته باشد، بنابراین:
 
از طرفی مقدار تابع در برابر 12 است، پس می باشد و می تواند باشد.
دام آموزشی: ضابطه سهمی رسم شده است. طول رأس این سهمی می باشد.
مطابق شکل، طول رأس سهمی منفی است، پس می باشد. بنابراین است و فقط قابل قبول است.

برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 1 با 0:0:45
6 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 2 با 0:0:48
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه