سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 301 | ۰۲ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

22

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


به چند طریق می توان حروف كلمه ی «MOHSEN» را کنار هم قرار داد به طوری که حروف Mو N ابتدا و انتها قرار نگیرند؟
 

پاسخ

  

672

تعداد کلماتی که در آنها M و N ابتدا و انتها نباشند برابر است با تعداد کل کلماتی که با «MOHSEN» ساخته میشود منهای تعداد کلماتی که در آن ها M و N در ابتدا و انتها واقع هستند.
 تعداد کل کلمات ساخته شده با MOHSEN
حالا تعداد کلماتی را حساب می کنیم که در آن ها M و N ابتدا و انتها هستند:
 
 

برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر اول (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر دوم (با 0:0:50)
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر سوم (با 0:0:51)
3 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر چهارم (با 0:0:52)
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر پنجم (با 0:0:52)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه