سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 300


راهنما
دعوت دوستان

سوال 300 | ۰۱ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


با ارقام چند عدد 3رقمی بزرگتر از ۳۳۰ بدون تکرار ارقام می توان ساخت؟
 

پاسخ

  

48

باید دو حالت جداگانه برای حل این سؤال در نظر بگیریم یکی وقتی که اولین خانه سمت چپ ۳ باشد و دیگری وقتی اولین خانه سمت چپ ۴ یا ۵ باشد.
حالت اول:

حالت دوم:
 

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 1 با 0:0:45
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر 2 با 0:0:48
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 3 با 0:0:50
5 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر 4 با 0:0:52
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29

ارسال دیدگاه