سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 300 | ۰۱ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


با ارقام چند عدد 3رقمی بزرگتر از ۳۳۰ بدون تکرار ارقام می توان ساخت؟
 

پاسخ

  

48

باید دو حالت جداگانه برای حل این سؤال در نظر بگیریم یکی وقتی که اولین خانه سمت چپ ۳ باشد و دیگری وقتی اولین خانه سمت چپ ۴ یا ۵ باشد.
حالت اول:

حالت دوم:
 

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر اول (با 0:0:45)
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر دوم (با 0:0:48)
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر سوم (با 0:0:50)
3 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر چهارم (با 0:0:52)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29

ارسال دیدگاه