سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 9 | ۲۵ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
ثبت نشده
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر رابطه ی   برقرار باشد. آنگاه حاصل  کدام است؟
 

پاسخ

  

5

                     
           
 

برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر اول (با 0:0:32)
4 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر دوم (با 0:0:40)
2 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر سوم (با 0:0:46)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهمریم کرمی

مریم کرمی

نفر چهارم (با 0:1:57)
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:1:57

ارسال دیدگاه