سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 8


راهنما
دعوت دوستان

سوال 8 | ۲۴ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

15

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

13

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای چند عدد گویای غیر صفر q ، حاصل  عددی صحیح است؟  
 

پاسخ

  

8

 واضح است، باید q مقسوم علیه 1385 باشد. و باید دید عدد 1385 چند مقسوم علیه صحیح دارد.
4 تا مقسوم علیه طبیعی دارد      
1، 5، 277 و 1385 و 4 تا قرینه ی همین ها! که می شود 8 تا. (عدد 277 عددی اول است)

برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 1 با 0:0:30
1 بار نفر اول
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 2 با 0:0:42
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه