سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 313 | ۱۴ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی و هندسی(تصاعد)
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله‌ی حسابی  است. حاصل  چه قدر است؟
 

پاسخ

  

67/6-

جملات را برحسب  بنویسیم:                          
                                                                                               
از حل این دستگاه داریم:                                        
حالا  را می‌خواهیم:


 

برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر اول (با 0:0:44)
3 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر دوم (با 0:0:46)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر سوم (با 0:0:50)
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر چهارم (با 0:0:51)
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر پنجم (با 0:0:57)
4 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه