سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 312


راهنما
دعوت دوستان

سوال 312 | ۱۳ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله های شامل عبارت های گویا
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


ریشه‌ بزرگتر معادله‌ کسری  کدام است؟
 

پاسخ

  

-1/5

طرفین تساوی را در مخرج مشترک بین مخرج‌ها ضرب می‌کنیم تا مخرج‌ها حذف شوند:

 
 
هر دو جواب قابل قبول هستند، زیرا هیچ یک از مخرج‌ها را صفر نمی‌کنند و ریشه‌ی بزرگ‌تر عدد است. 

برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 1 با 0:0:47
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 2 با 0:0:50
5 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 3 با 0:0:54
2 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 4 با 0:1:18
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10

ارسال دیدگاه