سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 315


راهنما
دعوت دوستان

سوال 315 | ۱۶ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع 5 جمله‌ی اول از یک دنباله‌ی حسابی 60 و مجموع دو جمله‌ی بزرگ‌تر 3 برابر مجموع 3 جمله‌ی کوچک‌تر است. قدرنسبت کدام است؟
 

پاسخ

  

7

مجموع 5 جمله‌ی اول 60 است. یعنی:


همچنین باید مجموع ، سه برابر مجموع  باشد:


از حل این دو معادله داریم:                                                                                           
یعنی قدرنسبت برابر 7 است.
بزرگ‌ترینِ این اعداد  است.

برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 1 با 0:0:43
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 2 با 0:0:49
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 3 با 0:0:49
7 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 4 با 0:0:49
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه