سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 318


راهنما
دعوت دوستان

سوال 318 | ۱۹ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دایره مثلثاتی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در کدام ناحیه از دایره‌ی مثلثاتی،  است؟
 

پاسخ

  

2

 کتانژانت  که منفی باشد تانژانت  هم منفی می‌شود. وقتی  باشد، با توجه به اینکه  می‌توان نتیجه گرفت که  است. پس دنبال ربعی هستیم که سینوس در آن مثبت و تانژانت منفی است. این ربع، ربعی نیست جز ربع دوم!!!

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:15
84 بار نفر اول
159 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:24
58 بار نفر اول
167 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 3 با 0:0:45
3 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 4 با 0:0:45
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 5 با 0:0:48
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 6 با 0:0:50
3 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 7 با 0:0:51
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر 8 با 0:0:54
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه