سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 318 | ۱۹ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دایره مثلثاتی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در کدام ناحیه از دایره‌ی مثلثاتی،  است؟
 

پاسخ

  

2

 کتانژانت  که منفی باشد تانژانت  هم منفی می‌شود. وقتی  باشد، با توجه به اینکه  می‌توان نتیجه گرفت که  است. پس دنبال ربعی هستیم که سینوس در آن مثبت و تانژانت منفی است. این ربع، ربعی نیست جز ربع دوم!!!

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:15)
61 بار نفر اول
105 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر دوم (با 0:0:24)
18 بار نفر اول
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر سوم (با 0:0:45)
3 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر چهارم (با 0:0:45)
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر پنجم (با 0:0:48)
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه