سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 317 | ۱۸ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نسبت های مثلثاتی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر ، مساحت مثلث ADE چه نسبتی از مساحت مثلث ABC است؟

 

پاسخ

  

2/9

به نام گذاری‌های شکل نگاه کنید.

می خواهیم مساحت هر دو مثلث مدنظر را به صورت مثلثاتی بنویسیم، برای این کار زاویه‌ی A را که بین دو مثلث مشترک است، انتخاب می‌کنیم:

 

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر اول (با 0:0:41)
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر دوم (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر سوم (با 0:0:49)
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر چهارم (با 0:0:49)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر پنجم (با 0:0:52)
22 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه