سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 317


راهنما
دعوت دوستان

سوال 317 | ۱۸ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نسبت های مثلثاتی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر ، مساحت مثلث ADE چه نسبتی از مساحت مثلث ABC است؟

 

پاسخ

  

2/9

به نام گذاری‌های شکل نگاه کنید.

می خواهیم مساحت هر دو مثلث مدنظر را به صورت مثلثاتی بنویسیم، برای این کار زاویه‌ی A را که بین دو مثلث مشترک است، انتخاب می‌کنیم:

 

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 1 با 0:0:41
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 2 با 0:0:45
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 3 با 0:0:49
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 4 با 0:0:49
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 5 با 0:0:52
64 بار نفر اول
183 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه