سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 51 | ۲۶ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب توابع
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر و، مقدار چقدر است؟
 

پاسخ

  

1


در نتیجه
 

برنده مسابقهعلیرضا بداغی

علیرضا بداغی

نفر 1 با 0:0:11
9 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهحسن موذن زاده

حسن موذن زاده

نفر 2 با 0:0:36
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 3 با 0:0:36
2 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 4 با 0:0:36
5 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 5 با 0:0:38
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 6 با 0:0:46
1 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه