سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 12 | ۲۸ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
استدلال و اثبات در هندسه
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

7

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر     و متساوی الاضلاع هستند. زاویه‎ی چند درجه است؟ 

 

پاسخ

  

60

دو مثلث ABC و EDC متساوی الاضلاع هستند. دو مثلث ACD و BCE در حالت (ض ز ض) برابرند.

رابطه‎ی (1)         
حال دو مثلث  و  را در نظر بگیرید از آن جا که  و با توجه به رابطه‌ی (1) داریم:   بنابراین


برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 1 با 0:0:44
1 بار نفر اول
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44

ارسال دیدگاه