سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 13 | ۲۹ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

14

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:0:42

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع سه عدد طبیعی یک رقمی‌متوالی 21 است. حاصل ضرب‌این سه عدد کدام است؟

پاسخ

  

336برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر اول (با 0:0:38)
3 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر دوم (با 0:0:48)
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر سوم (با 0:0:50)
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:50

ارسال دیدگاه