سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 13


راهنما
دعوت دوستان

سوال 13 | ۲۹ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

14

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:0:42

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع سه عدد طبیعی یک رقمی‌متوالی 21 است. حاصل ضرب‌این سه عدد کدام است؟

پاسخ

  

336برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 1 با 0:0:38
3 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 2 با 0:0:48
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 3 با 0:0:50
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:50

ارسال دیدگاه