سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 346 | ۱۷ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


معادله ی  چند ریشه دارد؟
 

پاسخ

  

2

سمت چپ تساوی را به کمک «مخرج مشترک» به دست می آوریم:
 
پس دو طرف تساوی را مساوی هم قرار می دهیم:
 
جواب های معادله ی درجه ی دو به دست آمده را به دست می آوریم:
 
پس برای m دو جواب وجود دارد و چون به ازای هیچ کدام مخرج 0 نمی شود، هر دو پاسخ درست هستند.

برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر اول (با 0:0:40)
3 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر دوم (با 0:0:46)
3 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر سوم (با 0:0:46)
8 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر چهارم (با 0:0:48)
3 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر پنجم (با 0:0:50)
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه