سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 346


راهنما
دعوت دوستان

سوال 346 | ۱۷ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


معادله ی  چند ریشه دارد؟
 

پاسخ

  

2

سمت چپ تساوی را به کمک «مخرج مشترک» به دست می آوریم:
 
پس دو طرف تساوی را مساوی هم قرار می دهیم:
 
جواب های معادله ی درجه ی دو به دست آمده را به دست می آوریم:
 
پس برای m دو جواب وجود دارد و چون به ازای هیچ کدام مخرج 0 نمی شود، هر دو پاسخ درست هستند.

برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 1 با 0:0:40
8 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 2 با 0:0:46
7 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 3 با 0:0:46
14 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 4 با 0:0:48
6 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر 5 با 0:0:50
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه